เมื่อภาพของ “ดาวิกา โฮร์เน่” ในท่าที่เรียกว่า “ท่าพับเป็ด” จากผลงานแนวพีเรียตได้ปรากฏให้เห็น, มันไม่เพียงแต่กระตุ้นความสนใจและทำให้โลกออนไลน์ตื่นเต้นเท่านั้น แต่ยังเปิดประตูสู่การค้นหาและเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีที่ลึกลับและน่าสนใจของวัฒนธรรมไทยอย่าง “ท่าพับเป็ด” ที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ท่านี้เป็นหนึ่งในกฎมณเฑียรบาลที่บังคับใช้ในการถวายตัวตามจารีตประเพณี, โดยเฉพาะกับการนำลูกสาวหรือหลานสาวทูลเกล้าถวายตัวเป็นบาทบริจาริกาของกษัตริย์.

ท่าพับเป็ดถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้เท้าของผู้หญิงชี้ไปที่พระแท่นบรรทมของกษัตริย์ ซึ่งถือเป็นการแสดงความเคารพตามความเชื่อที่ว่าเท้าเป็นส่วนที่ต่ำที่สุดของร่างกายและไม่ควรสัมผัสหรือชี้ไปยังพระเจ้าแผ่นดิน. ในปัจจุบัน, ท่าพับเป็ดได้ถูกนำมาใช้ในการฝึกโยคะ โดยเรียกว่า “Supine Hero Pose” ที่มีประโยชน์ในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ, ทำให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้น, และส่งผลบำบัดให้กับร่างกาย.

การปรากฏตัวของดาวิกาในท่านี้ไม่เพียงแต่ทำให้เราได้ยลโฉมความงดงามของเธอในบทบาทท้าวศรีสุดาจันทร์เท่านั้น แต่ยังชวนให้เราตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาและเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบทอดมายาวนาน และอีกด้านหนึ่งเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้กว้างขวางยิ่งขึ้นในสายตาของโลกผ่านกิจกรรมที่เราทำทุกวันอย่างโยคะ